Ciekawostki z historii

Ciekawostki z historii

Turcja to kraj, w którym gorące jest nie tylko słońce, lecz także ludzie. To od zawsze powodowało liczne zawirowania, które po dziś dzień są wyczuwalne. Jednocześnie to właśnie tutaj kultury takie jak dorycka, mykeńska, czy jońska miały swój ogromny wkład w rozwój filozofii, literatury, architektury czy rzeźby.

Co warto wiedzieć jeśli chodzi o dzieje Turcji?

Obszar, na który obecnie nazywany jest Turcją, był kilkadziesiąt wieków temu miejscem, o które usilnie walczono. Należał on chociażby do Persów (w VI wieku p.n.e.), następnie do Aleksandra Wielkiego, a w II w.p.n.e do Seleucydów. Później zdobyli go Rzymianie, a od IV wieku zaczęło przybywać tu chrześcijaństwo.

Jednakże i pod względem religijnym kraj ten nie pozostał pod jednym wpływem, bowiem już od VII do XI wieku rozpoczęła się inwazja Arabów, a wraz z nią napływ islamu.Największy rozkwit Karju miał miejsce, kiedy Turcja znajdowała się pod panowaniem Sulejmana Wspaniałego. Wtedy to, w wieku XVI, było to olbrzymie imperium, które obejmowało taki obszary jak duża część Europy, północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Trwało to aż do końca XVII wieku. Następnie miała miejsce faza upadku.

Znacząca tu była klęska wojsk turecki w 1683 roku, kiedy to zostali pokonani przez wojska polskie. Dowodził nimi Jan II Sobieski. Po bitwie pod Wiedniem, następnie wojska tureckie przegrały kolejno z Rosją i Austrią.

Także pierwsza wojna światowa oraz poparcie Niemiec doprowadziły do kolejnych strat. To, co sprawiło, że Turcja nie pogrążyła się ostatecznie było powstanie w roku 1919 roku. Po nim Mustafa Kemal Pasza przyjął tytuł Ojca Turków. To on zaczął wprowadzać nowe reformy oraz rozkazał, by puścić przeszłość wolno. Dzięki temu Turcja znowu zaczęła nabierać znaczenia.

Po wojnie stała się istotnym sojusznikiem USA oraz członkiem NATO. Obecnie wciąż jest na pozycji kraju, który chce powiększać swoje znaczenie wśród innych. Znajduje się pod rządami autorytarnego Recepa Erdogana.

Turcja to piękny kraj z trudną historią i licznymi zawirowaniami. To miejsce chętnie i często odwiedzane przez Turystów ze względu na słońce, przepiękne plaże i urokliwą przyrodę. To także przepyszna kuchnia i mnóstwo możliwości spędzania wolnego czasu. Obecnie jako niepodległy kraj stara się poszerzać swój wpływ i dąży do europeizacji, którą widać zwłaszcza w Stambule, mieście dwóch kontynentów.